ลืมรหัสผ่าน   

 
No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา X-MIE (ศูนย์การเรียนระยอง, อมตะ) 
 
ชื่อ - สกุล : ภิญญดา หาธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์การเรียนมาบตาพุด ระยอง)
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : xmie-r@hotmail.com
 

-ให้บริการการเรียนการสอนของ นักศึกษา และอาจารย์ ประศูนย์การศึกษาจังหวัดระยอง