ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE) 
 
ชื่อ - สกุล : ภิญญดา หาธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์การเรียนมาบตาพุด ระยอง)
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : xmie-r@hotmail.com
 

-ให้บริการการเรียนการสอนของ นักศึกษา และอาจารย์ ประศูนย์การศึกษาจังหวัดระยอง