ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE) 
 
ชื่อ - สกุล : นันฐวัตร์ ภาคกุหลาบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nwp@kmutnb.ac.th, nanthawat.ie.kmutnb@gmail.com
 

- ดูแลห้องปฏิบัติการต่างๆ
- ดูแลระบบไฟฟ้าของภาควิชาฯ
- ดูแลระบบโทรศัพท์ของภาควิชาฯ
- ดูแลระบบเครือข่ายของภาควิชา