ลืมรหัสผ่าน   

 
No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา X-MIE (ศูนย์การเรียนระยอง, อมตะ) 
 
ชื่อ - สกุล : นันฐวัตร์ ภาคกุหลาบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ :
อีเมล์ : nwp@kmutnb.ac.th, nanthawat.ie.kmutnb@gmail.com
 

- ดูแลห้องปฏิบัติการต่างๆ
- ดูแลระบบไฟฟ้าของภาควิชาฯ
- ดูแลระบบโทรศัพท์ของภาควิชาฯ
- ดูแลระบบเครือข่ายของภาควิชา