ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)ผลการค้นหา 9 | แสดงข่าวทั้งหมด
 
 ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกภาควิชา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ฟังบรรยายจากบริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด[07/05/2561]
 ศาสตราจารย์ ดร. อรรถกร เก่งพล ได้รับทุนวิจัยจาก Eu เป็นครั้งแรกของไทย[29/04/2561]
 การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2561 (รอบที่1) หลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม (วศ.ม)[11/10/2561]
 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช วุฒิพรพันธ์[29/09/2561]
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 1/2559 (รอบ 2)[08/03/2561]
 การจัดงานแสดงผลงานในรูปแบบ Poster 2017[12/02/2561]
 ขอเชิญร่วมงาน IE Bowling 2016[15/01/2561]
 การประชุมวิชาการ CIOD 2016[14/01/2561]
 คณะวิศวะฯ สร้างงานวิจัยใช้โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลประหยัดเวลาได้ผลแม่นยำ[24/03/2561]
 
Page: 1 of 1 page(s)
Page 1