ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)งานทำบุญศูนย์การเรียนมาบตาพุด ระยอง โครงการ X-MIE เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557

ไหว้ครูและปฐมนิเทศภาค IE ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

สัมมนาภาควิชาฯ ประจำปี 2557

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2556

งานแสดงโปสเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2/2556)

การสอบหัวข้อของนักศึกษา X-MIE (X15)

โครงการนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาโท (MIE)

รายงานความก้าวหน้าระดับบัณฑิตภาคการเรียนที่ 2 ปี 2556

การสอบป้องกันของนักศึกษา X-MIE (R&A)

บรรยากาศก่อนเริ่มงาน

ปัจฉิมนิเทศ X-MIE R5, A3 และ ปฐมนิเทศ X-MIE R7, A5 (13-14 ก.ค 2556)

กิจกรรมเข้าฐานเพิ่มความสามัคคี

กิจกรมมรับน้องนักศึกษาปริญญาโท MIE และY-MIE (22-23 มิ.ย 2556)

พระสงฆ์ฉันพัตราหาร

งานทำบุญศูนย์โครงการ X-MIE ระยอง (22 มิ.ย 2556)

ไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

กิจกรรมวันไหว้ครู และปฐมนิเทศของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ (20 มิ.ย 2556)

รายงานความก้าวหน้าของระดับบัณฑิตศึกษา

รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (20 มิ.ย 2556)

กิจกรรมปลูกป่า ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ถ่ายรูปหมู่กับอาจารย์

ปฐมนิเทศ xmie 15 และ ปัจฉิมนิเทศ xmie13 (15-16 ธ.ค 2555)

ทำบุญภาควิชาฯ

ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2012 (21 พ.ย 2555)

IE Meeting 2012

IE Meeting 2012 (17 พ.ย 2555)

Page: 1 of 3 page(s)
PREV 1 2 3 NEXT