ลืมรหัสผ่าน   

 

พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)พิธีปฐมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 22 และพิธีปัจฉิมนิเทศ X-MIE รุ่นที่ 18 ณ โรงแรง เดอะโบนันซ่า เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

No Image

ภาพกิจกรรม Startup Talk

ปฐมนิเทศ X-MIE 20และปัจฉิมนิเทศX-MIE 17 วันที่ 25-26 ก.พ.2560

กิจกรรมการรับน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก (DIE) และปริญญาโท (MIE)

การพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา X-MIE (ศูนย์การเรียนระยอง, อมตะ)

ทำบุญศูนย์การเรียนระยองประจำปี 2558

No Image

ไหว้ครูภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2558

ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร Y-MIE

สัมมนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2558

งานโบลิ่งการกุศล

ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2558

กิจกรรมปฐิมนิเทศและปัจฉิมนิเทศของนักศึกษา X-MIE (X15, X17)

ทำบุญภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการประจำปีการศึกษา 2557

โครงการรายงานความก้าวหน้าระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการเรียนที่ 1/2557

การสอบป้องกันของนักศึกษา X-MIE-X15 (ศูนย์การเรียน กรุงเทพฯ)

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา X-MIE (ศูนย์การเรียนระยองและอมตะ)

กิจกรรมรับน้องนักศึกษา MIE ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557

พบอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของนักศึกษาโครงการ X-MIE ศูนย์อมตะ และศูนย์ระยอง

Page: 1 of 3 page(s)
1 2 3 NEXT